KUMA

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1/2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FIRMA „KUMA” MAGDA & MAGDA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Olszowie.

II.  Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe, wynikające z realizacji umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą, czyli w czasie niezbędnym do wykonania umowy łącznie z zakończeniem gwarancji produktu.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dział sprzedaży, dział księgowy, dział prawny FIRMA „KUMA” MAGDA & MAGDA SPÓŁKA JAWNA. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.

 

Informacja w sprawie RODO:

 

Z poważaniem,

FIRMA „KUMA” MAGDA & MAGDA SPÓŁKA JAWNA
ul. Granitowa 9, Olszowa
63-600 Kępno
NIP: 6191008919

 

KUMA